Ge en gåva till För ökad kunskap kring Atypisk parkinsonism

till förmån för Forskning
Välj ett belopp
58 680 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 98% av insamlingsmålet på 60 000 kr

SEK
Kommentar
Din Information

För ditt kvitto
Bestämmelser och villkor

Frågor