Ge en gåva till För ökad kunskap kring Atypisk parkinsonism

till förmån för Forskning
Välj ett belopp
57 630 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 97% av insamlingsmålet på 60 000 kr

SEK
Kommentar
Din Information

För ditt kvitto
Bestämmelser och villkor
Hålla kontakten

Frågor