Ge en gåva till Kikkis födelsedagsinsamling för forskningen om CMT

till förmån för Forskning om Neuromuskulära sjukdomar, NMD
Välj ett belopp
4 200 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 157% av insamlingsmålet på 3 000 kr

SEK
Kommentar
Din Information

För ditt kvitto
Bestämmelser och villkor

Frågor