Stöd Neuros arbete för människor i riskgruppen under covid-19

Stöd Neuros arbete för människor i riskgruppen under covid-19

Många människor med neurologiska diagnoser tillhör riskgrupperna för Covid-19. Att tillhöra riskgruppen kan innebära stor osäkerhet, rädsla och isolering. Många är dessutom beroende av andra människor för att klara av vardagen.

Neuro gör allt vi kan för att stötta människor med neurologiska diagnoser under framfarten av Covid-19.

Exempel på vad Neuro gör just nu:

*Digitaliserar vår verksamhet och aktiviteter så att även personer i karantän/isolering kan delta. Det bryter upplevelsen av ensamhet och oro.

*Håller kontakten med experter inom medicin och neurologiska diagnoser för att löpande förmedla korrekt och uppdaterad kunskap

*Påverkar myndigheter och beslutsfattare inom vården så att människor med neurologiska diagnoser inte glöms bort

Din gåva betyder oerhört mycket.
Genom ditt stöd kan vi göra ännu mer ♥
Tack!

0 kr
Insamlat


0
Insamlingar

0
Gåvor