1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Hensmåla Triathlon

Hjälp oss att samla in pengar till ALS forskningen!Mitt i den djupa småländska skogarna anordnar vi årligen ett litet triathlon till förmån för ALS forskningen via Stoppa ALS och ALS Treatment Center.Loppet har genomförts 7 ggr och startade några år efter en av arrangörernas syster fick diagnosen ALS.Hensmåla Triathlon är ett familjärt och trevligt lopp med korta sträckor så att många kan vara med.Här kan du skänka ditt bidrag och hjälpa oss hjälpa, även om du inte har möjlighet att vara på plats i Hensmåla. Du kan också starta en egen insamling och engagera dina vänner i din träning.

Välj Projekt Läs mer...

MS-forskning

Varje år drabbas cirka 1000 personer av Multipel Skleros,
MS. MS är en autoimmun sjukdom med symtom som omfattar känsel- och
rörelsestörningar, synnedsättning och balansrubbningar. Två tredjedelar av de
drabbade är kvinnor och det är vanligt att få diagnosen redan vid 20-års ålder.
Att drabbas av MS påverkar hela livet.

Forskning är det som kan förändra framtiden. Genom gåvor från privatpersoner kan Neuro stödja MS-forskning
för att den som drabbas av MS får bästa möjliga förutsättningar – och för att framtiden
en dag ska vara helt fri från nya fall av MS. Din gåva går till den forskning som är mest relevant just nu. Idag stöttar Neuro många olika MS-projekt som berör hela livet - allt ifrån tidig upptäckt, genetik och ungdomstid, till projekt om graviditet, behandling, rehabilitering och livslängd. Vi tror att MS-forskningen behövs inom alla områden.

Med mer resurser till forskarna kan fler om MS gåtor besvaras
redan inom en snar framtid.

Din gåva kan vara med och förändra framtiden.

Välj Projekt Läs mer...

Forskning

Väljer du att starta din insamling här går dina pengar till neurologisk forskning inom flera olika diagnoser. Vi kan inte garantera att pengarna tillfaller en viss diagnos. Vi fördelar medel till de projekt som håller högst kvalité och projekt där pengarna gör stor nytta. Neurologisk forskning handlar om att lösa gåtor och finna läkemedel rörande sjukdomar i hjärnan och nervsystemet. De senaste åren har många viktiga steg tagits. Att få en neurologisk diagnos som exempelvis ms, stroke och epilepsi innebär något helt annat idag är för tjugo år sedan. Men svaret på många gåtor återstår att finna. Forskarna menar att neurologisk forskning står inför stora genombrott. Med mer resurser till forskningen kan vi hitta lösningarna och förändra liv redan inom en snar framtid.

Välj Projekt Läs mer...

Stoppa ALS

Sebastian Penner och hans fru Kristin startade Stoppa ALS tillsammans 12 september 2017. Det var då exakt ett år efter att ALS gjorde intrång i Sebastians liv och slog hans tillvaro i spillror. 12 september 2016 sökte Sebastian för första gången egna svar på konstiga symptom som kommit smygande, symptom som skulle visa sig vara orsakade av en obotlig och dödlig sjukdom - ALS.Stoppa ALS och Neuro driver tillsammans en riktad insamling som möjliggjort starten av ett rikstäckande center för kliniska behandlingsstudier för ALS-patienter, ALS Treatment Center Karolinska. Syftet med centret är att ALS-drabbade över hela Sverige skall erbjudas möjlighet att delta i kliniska studier på nya intressanta preparat. I avsaknad av andra alternativ är detta den bästa möjlighet vi har att under kontrollerade former få ta del av de forskningsframsteg som görs, med förhoppning om att få mer tid med nära och kära.Men för att detta ska kunna leva vidare behöver vi din hjälp.Alla gåvor går oavkortat till insamlingen, stora som små, tas tacksamt emot. Läs vidare nedan för information om hur du kan bidra.

Välj Projekt Läs mer...

Neuropromenaden 2020

Gå, rulla eller spring! I år är Neuropromenaden viktigare än någonsin. Så går det till:- Anmäl dig och ge en gåva som startavgift på www.neuropromenaden.se- Gå, rulla eller spring din promenad när och där det passar dig- Ta gärna en bild, lägg upp i sociala medier och tagga med #Neuropromenaden- Din lokalförening tävlar om vem som kan engagera flest på sin ort. Du kan ge ytterligare en gåva till forskning här på sidan och visa ditt stöd. - Tipsa en vän om att delta i Neuropromenaden 2020Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta. Samtidigt är det enkelt sätt att göra skillnad. Din deltagaravgift är en gåva till forskningen. Syftet är att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, ALS, polyneuropati, Parkinson, stroke och epilepsi.Ta gärna en bild och tagga med #Neuropromenaden i sociala medier!

Välj Projekt Läs mer...

Neuros verksamhet

Varje månad drabbas tusentals personer av en neurologisk diagnos som exempelvis stroke, als, ms, Parkinson eller polyneuropati. Neurologiska diagnoser påverkar hjärnan och nervsystemet. Det gör att du exempelvis kan få svårt att röra dig, se eller prata och kanske upplever långa perioder av ihållande smärta eller extrem trötthet.Neuro ger råd & stöd till den som drabbas av en neurologisk diagnos. Våra diagnosstödjare finns tillgängliga genom en telefonlinje för den som behöver prata med någon som gått igenom precis samma sak. Vi stöttar också människor med neurologiska diagnoser i juridiska processer gällande exempelvis LSS och sjukförsäkring. 173 kr räcker till ett första samtal med en diagnosstödjare346 kr möjliggör för diagnosstödjarna att stötta en person genom två samtal500 kr gör att Neuro kan stötta en person med neurologisk diagnos i juridiska processer gällande exempelvis bostadsanpassning och sjukersättning

Välj Projekt Läs mer...

Strokeforskning

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och blodpropp i hjärnan. Nästan 60 000 personer om året drabbas av stroke. Forskningen har möjliggjort flera nya metoder för att snabbt stoppa och förhindra stroke. Forskning om stroke handlar både om att förebygga och förhindra att fler drabbas, men också om rehabilitering och vård - livet efter stroke. Din gåva går till den forskning som anses mest relevant för tillfället. Idag stöttar Neuro flera projekt med stroke i fokus, bland annat ett om rehabilitering och ett om trötthet/fatigue efter stroke.

Välj Projekt Läs mer...

Epilepsiforskning

Neurologisk forskning handlar om att lösa gåtor och finna läkemedel rörande sjukdomar i hjärnan och nervsystemet - epilepsi är en av diagnoserna.Din gåva till epilepsiforskning går till de projekt som anses mest relevanta för tillfället. Idag stöttar Neuro flera projekt inom epilepsi, bland annat ett om kameror som används under operationer i hjärnan, ett om social isolering och ett om hur Artificiell Intelligens, AI, kan användas för att hitta rätt behandling. De senaste åren har många viktiga steg inom neuroforskningen tagits, men svaret på flera gåtor återstår att finna. Forskarna menar att neurologisk forskning står inför stora genombrott. Med mer resurser till forskningen kan vi hitta lösningarna och förändra liv redan inom en snar framtid.

Välj Projekt Läs mer...

Marcusgolfen

Marcus fick diagnosen ALS 2015. Han är förlamad, använder
ögondator för kommunikation och har assistans dygnet runt.
---
Vi ger inte upp hoppet om att forskningen ska hitta ett botmedel!
---
MarcusGolfen
- kampen mot ALS gick första gången av stapeln 1/9 2018 på
Hammarö golfklubb. Intäkterna från tävlingen går till forskningen för ALS.

Det är Marcus själv, tillsammans med goda vänner, familj och
sponsorer som gjort MarcusGolfen möjlig! Gilla gärna MarcusGolfen på facebook
och var med oss vid nästa tillfälle! :-)
https://www.facebook.com/marcusgolfen/

Här kan ni läsa om tävlingen 2019 https://neuro.se/artiklar/forskning/marcus-golftaevling-engagerar-foer-insamling-till-als-forskningscenter/

Tillsammans är vi starka och genom att ge bidrag till förmån för
forskningen mot ALS gör vi skillnad och sprider hopp!

Dela och sprid gärna insamlingen vidare och sätt in bidrag till ALS forskningen!

#marcusgolfen #marcusinsamlingmotals #kampenmotals #stoppaals

Välj Projekt Läs mer...

Parkinsonforskning

I Sverige lever cirka 20 000 personer med Parkinsons sjukdom. Över hela världen finns drygt 10 miljoner människor som har diagnosen. Sjukdomen startar oftast efter 55 års ålder och det kan finnas ärftlig komponent. Sjukdomen kan inte botas, men symtomen kan lindras med läkemedel i olika former, i vissa fall även operation.Forskning pågår kring orsaken till att sjukdomen utvecklas och man studerar såväl genetiska riskfaktorer som exponering för olika miljöfaktorer. Det finns forskning som syftar till att ta reda på exakt vad som händer när nervcellerna dör och varför de dör. Vidare genomförs omfattande studier för att förbättra behandlingen av sjukdomen. En vision är fortfarande att kunna ersätta de dopaminproducerande celler som förloras vid sjukdomen genom stamcellstransplantation. Stamcellsforskning syftar till att kunna ersätta de dopaminproducerande celler som dör vid Parkinson genom transplantation av stamceller.

Välj Projekt Läs mer...

Stöd Neuros arbete för människor i riskgruppen under covid-19

Många människor med neurologiska diagnoser tillhör riskgrupperna för Covid-19. Att tillhöra riskgruppen kan innebära stor osäkerhet, rädsla och isolering. Många är dessutom beroende av andra människor för att klara av vardagen.Neuro gör allt vi kan för att stötta människor med neurologiska diagnoser under framfarten av Covid-19.Exempel på vad Neuro gör just nu:*Digitaliserar vår verksamhet och aktiviteter så att även personer i karantän/isolering kan delta. Det bryter upplevelsen av ensamhet och oro.*Håller kontakten med experter inom medicin och neurologiska diagnoser för att löpande förmedla korrekt och uppdaterad kunskap*Påverkar myndigheter och beslutsfattare inom vården så att människor med neurologiska diagnoser inte glöms bortDin gåva betyder oerhört mycket.Genom ditt stöd kan vi göra ännu mer ♥Tack!

Välj Projekt Läs mer...