Det är som roulette - du kan få allvarlig eller lindring corona

Donate
Created By:
Ingela Wettergrund
Collecting for:
Råd och stöd

Det är som roulette - du kan få allvarlig eller lindring corona

"Det är som roulette. Du kan få allvarlig eller lindring corona. Jag har nedsatt lungkapacitet, nedsatt hjärtförmåga och muskelsjukdom. Jag kan inte ta risken och spela spelet. Jag har isolerat mig sedan 15 mars. Går inte in i någon affär utan beställer hem mat.

Jag är stark och funderar på hur jag kan stötta dem som inte har samma styrka just nu. Min digitala kunskap har gett mig tillgång till ett socialt liv via mitt engagemang och nätverk i Neuro. Därför försöker jag bjuda in- och hjälpa andra i min situation via telefon och sociala medier så att de slipper sitta ensamma vecka ut och vecka in."

/Anette Pettersson, medlem och diagnosstödjare i Neuro

Varje månad drabbas tusentals personer av en neurologisk diagnos som påverkar hjärnan och nervsystemet. Några av diagnoserna är ms, als, Parkinson, stroke och polyneuropati.

Neuro ger råd & stöd till den som drabbas.

173 kr räcker till ett första samtal med en diagnosstödjare

346 kr möjliggör för diagnosstödjarna att stötta en person genom två samtal

500 kr gör att Neuro kan stötta en person med neurologisk diagnos i juridiska processer gällande exempelvis bostadsanpassning och sjukersättning
Donate
0 kr
0%
0 Days left

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.