Marias insamling till Neuropromenaden

Donate
Created By:
Maria Lillieroth
Member Of Team:
NEURO Rikskansli
Participating In:
Neuropromenaden 2020
Collecting for:
Neuropromenaden 2020

Marias insamling till Neuropromenaden


Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta.
Samtidigt är det enkelt sätt att göra skillnad. Din deltagaravgift är en gåva till forskningen.
Syftet är att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, ALS, polyneuropati, Parkinson, stroke och epilepsi.
Donate
1,200 kr
60%
0 Days left

Recent activity

  • Agne Andriusyte Agne Andriusyte donated 300 kr

    Bra initiativ!!!

  • Fredrik Hellwig Fredrik Hellwig donated 600 kr

    Bra initiativ med insamling❤️

  • Maria Lillieroth Maria Lillieroth donated 300 kr

    Så tacksam för Neuros påverkansarbete för forskning och för jämlika livsvillkor för alla som lever med neurologiska diagnoser.