Created By:
Emma Åverling
Member Of Team:
Neuro södra Sverige
Participating In:
Neuropromenaden 2020
Collecting for:
Neuropromenaden 2020

Neuro småländska höglandet

Stötta Neuro Småländska Höglandets Neuropromenad som är en insamlingskampanj till förmån för Neurologisk forskning under tiden 22/8 - 30/8 2020.Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta.
Det är ett enkelt sätt att göra skillnad.

Din deltagaravgift är en gåva till forskningen.
Syftet är att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos.
Donate
800 kr
32%
0 Days left

Emma Åverling donated 500 kr

Recent activity

  • Anette Pettersson Anette Pettersson donated 300 kr

    Att bidra med en gåva till Neuroforskningen är för mig ett sätt att ge forskarna möjlighet till en större kunskap om hur olika sjukdomar fungerar, och på sikt kunna bidra till en bättre livssituation för många drabbade personer.

  • Emma  Åverling Emma Åverling donated 500 kr