Created By:
Lars Blomqvist
Member Of Team:
Neuropromenaden Kungsbacka
Participating In:
Neuropromenaden 2020
Collecting for:
Neuropromenaden 2020

Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta.
Samtidigt är det enkelt sätt att göra skillnad. Din deltagaravgift är en gåva till forskningen.
Syftet är att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, ALS, polyneuropati, Parkinson, stroke och epilepsi.
Donate
750 kr
5%
0 Days left

Lars Blomqvist donated 350 kr

Recent activity

  • Annica Frohm Annica Frohm donated 300 kr

    För vår son Anders

  • Sebastian Pehrson Sebastian Pehrson donated 100 kr

    Go Kungsbacka!

  • Lars Blomqvist Lars Blomqvist donated 350 kr

    Jag stöder Neuro!