Created By:
frank franitza
Member Of Team:
Lag Iléne
Participating In:
Neuropromenaden 2020
Collecting for:
Neuropromenaden 2020

Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta.
Samtidigt är det enkelt sätt att göra skillnad. Din deltagaravgift är en gåva till forskningen.
Syftet är att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, ALS, polyneuropati, Parkinson, stroke och epilepsi.
Donate
1,000 kr
100%
0 Days left

frank franitza donated 1,000 kr

Recent activity

  • Frank Franitza Frank Franitza donated 1,000 kr

    överflödigt