Created By:
Ingela Wettergrund
Member Of Team:
Team Snigel
Participating In:
Neuropromenaden 2020
Collecting for:
Neuropromenaden 2020
Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta.
Samtidigt är det enkelt sätt att göra skillnad. Din deltagaravgift är en gåva till forskningen.

Syftet är att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, ALS, polyneuropati, Parkinson, stroke och epilepsi.
Donate

300 kr
Collected

6% 5,000 kr

3
Donations

141
Days left

Recent activity

  • Malin  Dennermalm Malin Dennermalm Donated 100 kr

  • Sara Thor Sara Thor Donated 100 kr

    Go Team Snigel!

  • Ingela Wettergrund Ingela Wettergrund Donated 100 kr