PostConcussion Superpower - EP edition

Part of Neuropromenaden 2020
Jag brinner för att människor med neurologiska diagnoser ska få en god vård redan från start. Genom Neuro känner jag att jag kanske kan bidra till mitt sätt för att kunskapen ska öka.

Min egen historia ser ut såhär (i korthet)

27 augusti 2009 halkade jag på en fläck vatten på jobbet, föll handlöst från stående och slog bakhuvudet i betonggolvet. Det var den dagen som skulle komma att förändra mitt liv för alltid.

Postcommotionellt syndrom var ett faktum.

Min rehabilitering fick jag ordna själv för från vården fick jag ingen hjälp. När jag började göra framsteg och skapa nya "ledningar" i hjärnan började jag få epilepsiska anfall och efter många år av felaktig diagnos fick jag äntligen den korrekta diagnosen: Epilepsi.

Jag möts fortfarande av skepticism och dålig attityd inom vården för att många vårpersonal inte har kunskap om Postcommotionellt Syndrom och PostTraumatisk Epilepsi.

Det vill jag ändra på! Jag vill sprida mer kunskap genom neuro.

0 kr
Collected

0% 20,000 kr

0
Fundraisers


Donations


Team Leader
Helena Westin

Team Members

There aren't yet any team members in this team. That's no fun!

A team receives donations via the fundraisers that are team members, so if you want to participate, click here to join the team.

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.