Ge en gåva till Varberg-Falkenberg insamling till Neurofonden

till förmån för Neuropromenaden 2023
Välj ett belopp
1 000 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 50 % av insamlingsmålet på 3 000 kr

SEK
Din Information
Kommentar
För ditt kvitto
Betalningsmetod
Bestämmelser och villkor

Frågor