Råd och stöd

Råd och stöd

Varje månad drabbas tusentals personer av en neurologisk diagnos som exempelvis stroke, ALS, MS, Parkinson eller polyneuropati. Neurologiska diagnoser påverkar hjärnan och nervsystemet. Det gör att du exempelvis kan få svårt att röra dig, se eller prata och kanske upplever långa perioder av ihållande smärta eller extrem trötthet.

Neuro ger råd och stöd till den som drabbas av en neurologisk diagnos.
Våra diagnosstödjare finns tillgängliga genom en telefonlinje för den som behöver prata med någon som gått igenom precis samma sak. Vi stöttar också människor med neurologiska diagnoser i juridiska processer gällande exempelvis LSS och sjukförsäkring.

173 kr räcker till ett första samtal med en diagnosstödjare

346 kr möjliggör för diagnosstödjarna att stötta en person genom två samtal

500 kr gör att Neuro kan stötta en person med neurologisk diagnos i juridiska processer gällande exempelvis bostadsanpassning och sjukersättning

39 691 kr
Insamlat


12
Insamlingar

248
Gåvor