MS-forskning

MS-forskning

Varje år drabbas cirka 1000 personer av Multipel Skleros, MS. MS är en autoimmun sjukdom med symtom som omfattar känsel- och rörelsestörningar, synnedsättning och balansrubbningar. Två tredjedelar av de drabbade är kvinnor och det är vanligt att få diagnosen redan vid 20-års ålder. Att drabbas av MS påverkar hela livet.

Forskning är det som kan förändra framtiden. Genom gåvor från privatpersoner kan Neuro stödja MS-forskning för att den som drabbas av MS får bästa möjliga förutsättningar – och för att framtiden en dag ska vara helt fri från nya fall av MS.

Din gåva går till den forskning som är mest relevant just nu.
Idag stöttar Neuro många olika MS-projekt som berör hela livet - allt ifrån tidig upptäckt, genetik och ungdomstid, till projekt om graviditet, behandling, rehabilitering och livslängd. Vi tror att MS-forskningen behövs inom alla områden.

Med mer resurser till forskarna kan fler om MS gåtor besvaras redan inom en snar framtid.

Din gåva kan vara med och förändra framtiden.

79 450 kr
Insamlat


17
Insamlingar

205
Gåvor